Print Logo
Je gebruikt een oudere browser die wij niet volledig kunnen ondersteunen. Je ervaring met onze site zal niet zo optimaal verlopen vanwege onze focus op prestatie, veiligheid en betrouwbaarheid. Overweeg om je browser te vernieuwen als je problemen hebt met onze site. Lees Meer

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wij zijn geïnteresseerd in het kopen van edelmetaal van u, en het verkopen van edelmetaal aan u. Wanneer u klaar bent om een deel van uw portefeuille te verkopen of te liquideren, verkoopt u aan ons. Wanneer u edelmetalen wilt kopen om aan uw portefeuille toe te voegen, koopt u van ons. Meer informatie vindt u hier.

LEES AUB AANDACHTIG: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van edelmetaal door Silver Gold Bull, Inc. ("Silver Gold Bull", "Wij", "Ons", of "Onze") van de Verkoper ("Verkoper", "U", of "Uw", of het nu een individu, bedrijf, naamloze vennootschap, partnerschap of andere entiteit betreft), en de verkoop van edelmetaal door Silver Gold Bull aan de Koper ("Koper", "U", of "Uw", zoals de context vereist). Door edelmetaal aan te bieden of te verkopen aan Silver Gold Bull, of aan te bieden om edelmetaal te kopen of te kopen van Silver Gold Bull, inclusief via onze website of het telefoonnummer vermeld op onze website, verklaart en garandeert u dat u het recht en de juridische bevoegdheid hebt om deze Voorwaarden aan te gaan, dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, en dat deze Voorwaarden een overeenkomst vormen tussen Silver Gold Bull en u, persoonlijk, en/of, indien van toepassing, namens de entiteit voor wie u edelmetaal verkoopt of aankoopt, al naar gelang het geval. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden is het u uitdrukkelijk verboden edelmetaal te verkopen aan Silver Gold Bull, of edelmetaal te kopen van Silver Gold Bull, en dient u uw gebruik van onze website onmiddellijk te staken.

Edelmetaal Marktprijs en Beschikbaarheid Veranderen Voortdurend / Silver Gold Bull Stelt Edelmetaal Prijzen Vast

De edelmetaal artikelen en de edelmetaal producten die wij te koop aanbieden, zijn grondstoffen die op verschillende markten worden verhandeld. De marktprijs van dergelijke soorten edelmetaal verandert daarom voortdurend in overeenstemming met de marktwerking en vraag en aanbod. Hoewel wij verkoop- en aanbiedingsprijzen op onze website vermelden, kunnen marktbewegingen sneller optreden dan updates toelaten. U erkent en gaat ermee akkoord dat Silver Gold Bull als enige de edelmetaal aankoopprijs bepaalt voor al het edelmetaal dat wij te koop aanbieden en de verkoop- en inkoopprijzen voor al het edelmetaal dat door ons te koop wordt aangeboden. Omdat edelmetaalprijzen voortdurend veranderen, moeten alle aanbiedingen om edelmetaal te verkopen of te liquideren telefonisch worden gedaan, zodat de prijzen kunnen worden vergrendeld op de heersende markt.

Edelmetaal Handelsactiviteit

Van tijd tot tijd kan de handelsactiviteit op de edelmetaal markt zeer hoog zijn, waardoor uw mogelijkheid om telefonisch contact met ons op te nemen om edelmetaal te verhandelen kan worden belemmerd. Ongeacht het volume van de handelsactiviteit, zullen wij de handel in edelmetaal alleen per telefoon of via onze website blijven uitvoeren. Silver Gold Bull accepteert geen edelmetaal transacties en voert deze ook niet uit op een andere wijze dan via de telefoon of via onze website.

Plaatsing van de Transactie Creëert een Bindende Overeenkomst

Silver Gold Bull is een toonaangevende edelmetaal handelaar op de edelmetaal markt, met de kritische noodzaak om onze reputatie en concurrentiepositie te behouden om te verzekeren dat wij een hoog volume aan handelsmogelijkheden behouden. Om deze reden erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij gerechtigd zijn te vertrouwen op de mondelinge belofte van u, of uw aanbod, om uw edelmetaal aan ons te verkopen en de levering ervan te voltooien, of om edelmetaal van ons te kopen en uw bestelling te betalen, al naar gelang het geval. In dit verband gaat u ermee akkoord dat uw aanbod om edelmetaal aan ons te verkopen of van ons edelmetaal te kopen, en/of het plaatsen van een verkoop- of aankooptransactie van edelmetaal bij ons, een bindende, wettelijk afdwingbare overeenkomst creëert waarin u ermee instemt uw edelmetaal aan ons te verkopen of van ons edelmetaal te kopen, al naar gelang het geval. U mag daarna geen edelmetaaltransactie meer annuleren voordat u, in het geval van de verkoop van edelmetaal aan ons, tot levering overgaat, of in het geval van de aankoop van edelmetaal van ons, tot volledige betaling overgaat. In het geval dat u edelmetaal van ons heeft gekocht, kunnen wij, zodra u het gekochte edelmetaal volledig heeft betaald, het edelmetaalproduct of de edelmetalen producten op verzoek terugkopen, in overeenstemming met de hierin opgenomen "Terugkoopvoorwaarden".

E-mail Bevestiging en Aankoop Order / Verkoper Staat E-mails van Silver Gold Bull Toe

Nadat wij uw transactie hebben bevestigd, sturen wij u per e-mail een kopie van uw kooporder met vermelding van de details van uw verkoop en onze aankoop, of uw aankoop en onze verkoop, zoals van toepassing. Als u deze e-mail niet ontvangt, wordt uw transactie met ons NIET ongeldig of anderszins geannuleerd; u bent nog steeds verplicht uw edelmetalen naar ons te verzenden, of de bij ons gekochte edelmetalen volledig en op tijd te betalen.

U zult alle nodige stappen ondernemen, inclusief het bijwerken van adresboeken en het aanpassen van spam- of junk-mailfilters, om ervoor te zorgen dat u tijdig alle e-mails van ons kunt ontvangen, compleet met eventuele bijlagen, ter bevordering van uw transactie(s) met ons en van deze Algemene Voorwaarden.

Verzending van Edelmetaal

In het geval dat u edelmetaal aan ons verkoopt: U dient al het edelmetaal dat u bent overeengekomen aan ons te verkopen onmiddellijk naar ons te verzenden binnen twee werkdagen na het aangaan van de betreffende transactie (of, vijf werkdagen voor persoonlijke transacties). Pakketten moeten uiterlijk tien werkdagen na de relevante transactiedatum door Silver Gold Bull zijn ontvangen. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met het verzenden van uw edelmetalen naar ons, welke kosten in mindering kunnen worden gebracht op de opbrengst van uw verkoop als u ons verzendlabel gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, verkeerd verzonden of beschadigde pakketten.

In het geval dat u edelmetaal van ons koopt: Binnen vijf werkdagen vanaf het moment dat wij de volledige betaling voor uw edelmetaal bestelling hebben ontvangen (tenzij de behandeltijd die van toepassing is op uw betaalmethode langer is dan vijf werkdagen, of uw bestelling onderhevig is aan uitzonderingen), zullen wij uw edelmetaal verpakken, afhankelijk van de beschikbaarheid van de edelmetaal producten. Het is van cruciaal belang dat het adres dat u opgeeft voor uw zending correct is en dat u beschikbaar bent om de zending in ontvangst te nemen wanneer deze naar u onderweg is. Van tijd tot tijd kan de verzending van uw bestelling worden vertraagd om redenen, inclusief maar niet beperkt tot verminderingen in onze voorraad als gevolg van toegenomen vraag naar bepaalde edelmetaal producten en/of de verminderde voorraad die voor ons beschikbaar is van hetzelfde product. Wij zullen trachten onze website bij te werken met eventuele vertragingen die van tijd tot tijd kunnen optreden voor bepaalde edelmetaal producten, en deze informatie opnemen in uw bestelling bevestigingsmail/bestelorder.

Als wij niet in staat zijn de hierboven vermelde verzending termijn na te komen, zullen wij trachten u daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in kennis te stellen. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, kunt u kiezen om: (a) de nieuwe door ons opgegeven verzendtijd te aanvaarden, welke nieuwe tijd niet langer dan dertig dagen zal duren; of (b) te verzoeken dat wij uw bestelling terugkopen in overeenstemming met de 'Terugkoopvoorwaarden'. Als wij niet in staat zijn uw bestelling te verzenden binnen de nieuwe verzendtijd, dan zullen wij na het verstrijken van deze nieuwe verzendtijd uw edelmetaal bestelling terugkopen overeenkomstig de 'Terugkoopvoorwaarden' en u een betaling doen voor de waarde van: (a) de vrijwillige liquidatie; of (b) uw betaling voor uw bestelling, inclusief eventuele door u betaalde verzendkosten, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

Als uw bestelling te laat wordt verzonden of aankomt, kunnen wij, naar eigen goeddunken, u een tegoedbon geven voor de verzendingskosten. Elke tegoedbon die op die manier wordt uitgegeven, is in een vorm en onderworpen aan de voorwaarden die door ons naar eigen goeddunken worden bepaald.

Wij behouden ons het recht voor om een andere verzendmethode te gebruiken dan die welke u bij uw bestelling had geselecteerd. Wanneer de werkelijke verzendmethode minder kost dan de verzendmethode die u bij uw bestelling had geselecteerd, geven wij u een tegoedbon voor gebruik bij ons, onderworpen aan de voorwaarden zoals door ons naar eigen goeddunken zijn bepaald. Wij verzekeren de volledige waarde van uw zending naar het adres dat u opgaf toen u uw bestelling plaatste, of naar een adres dat door PayPal werd aanvaard, als dat van toepassing kan zijn.

Indien u ervoor kiest uw bestelling naar een andere locatie te laten verzenden of door een andere persoon te laten accepteren (afgeven bij buurman, receptie, postkamer, gebouwbeheerder, enz.), en/of af te zien van de vereiste van een handtekening, stemt u ermee in alle risico's en aansprakelijkheid in verband met deze bestelling op u te nemen. Bovendien, als uw zending wordt verstoord of op enigerlei wijze vertraagd voor meer dan 48 uur van de verwachte leveringsdatum, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte. Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons om elke vordering bij de verzekeringsmaatschappij in te dienen; u stemt ermee in alle redelijke maatregelen te nemen om te helpen bij het herstel van de zending via de interne onderzoeken, de verzekeringsmaatschappij, de politie en de koerier. Hulp kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, het invullen van rapporten (inclusief mogelijke politierapporten) en het verstrekken van alle vereiste informatie die kan helpen bij het terugvinden van uw zending. Als u niet meewerkt aan het terugvinden van de zending, vervalt elke verzekeringsdekking.

Voor zendingen die als verloren of beschadigd worden beschouwd, zal een verzekeringsclaim worden ingediend. Na het indienen van een claim, behouden wij ons het recht voor om uw gekochte artikelen opnieuw te verzenden of uw geld terug te betalen naar ons goeddunken.

Annuleringsbeleid Aankooporder

Wanneer u de verkoop van edelmetaal aan ons bevestigt, of de aankoop van edelmetaal van ons, gaat u een bindende contractuele overeenkomst met ons aan om al het overeengekomen edelmetaal naar ons te verzenden, of al het overeengekomen edelmetaal van ons te kopen, al naar gelang van toepassing is en KAN DE TRANSACTIE NIET GEANNULEERD WORDEN. Indien u uw transactie wenst te liquideren, of in het geval dat u edelmetaal verkoopt, indien u de metalen niet binnen twee werkdagen verzendt (zoals vermeld in 'Verzending van edelmetaal', hierboven), zullen wij uw transactie annuleren en liquideren op basis van de geldende marktprijs op het moment van liquidatie. U bent aansprakelijk voor, en wordt in rekening gebracht voor, elk verschil in het geval van een marktprijsstijging. (Zie 'Onvrijwillige liquidatie van uw order' voor meer details).

Terugbetalingsvoorwaarden

Wij streven naar 100% klanttevredenheid, daarom bieden wij u de mogelijkheid om elk product dat u bij ons hebt gekocht terug te sturen voor winkelkrediet, terugbetaling of omruiling, verminderd met een eventueel marktverlies als gevolg van prijswijzigingen.

Als u niet tevreden bent met uw bestelling, neem dan binnen twee (2) werkdagen na levering contact op met ons ondersteuningsteam ([email protected]). Wij zullen u een prijsopgave doen voor de retourzending en u op de hoogte brengen van een eventueel marktverlies als gevolg van prijswijzigingen, wat van uw opbrengst zal worden afgetrokken. Na uw toestemming zullen wij uw retouretiket uitgeven, en zodra het product aan ons is geretourneerd, zullen wij overgaan tot het uitgeven van een tegoedbon, terugbetaling, of omruiling zoals overeengekomen.

Alle artikelen moeten in de originele verpakking en in de originele staat verkeren. Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde producten die redelijkerwijs niet aan deze voorwaarden voldoen, te weigeren. Eventuele betalingskosten op de oorspronkelijke bestelling worden niet terugbetaald. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de verzend- en verzekeringskosten van de retourzending, evenals voor eventueel marktverlies. U aanvaardt aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van uw geretourneerde artikelen als u ervoor kiest uw pakket via een alternatieve methode en/of onverzekerd te verzenden. Niet goedgekeurde retourzendingen kunnen worden geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Voor terugbetalingen naar een creditcard of via PayPal wordt 4% restocking fee in rekening gebracht. Wij behouden ons het recht voor om een terugbetaling te doen als er geen geschikte vervanging beschikbaar is.

Privacy

Om uw transactie met Silver Gold Bull te verwerken, kunnen wij u vragen bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, factuuradres, verzendadres, land van verblijf, creditcardtype, creditcardnummer, vervaldatum van de creditcard, en beveiligingscode van de creditcard. Bovendien kunnen wij een opname bijhouden van uw aankoop- of verkooptransactie met ons om de voorwaarden van uw aankoop of verkoop te verifiëren; hulp bij training, auditing of kwaliteitscontrole; voldoen aan alle wetten die nu bestaan of in de toekomst zullen bestaan; of om enige andere reden die redelijkerwijs gerelateerd is aan de handel in edelmetaal. Uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van alle persoonlijke gegevens die deel uitmaken van een edelmetaal transactie die u met ons aangaat, worden door ons behandeld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat hierbij door middel van verwijzing in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.

Hierbij erkent u en gaat u als volgt akkoord: (a) dat het aangaan van een transactie met Silver Gold Bull betekent dat u instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid; (b) dat u de plicht heeft ervoor te zorgen dat de informatie die u aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, actueel, volledig en accuraat is; en (c) dat Silver Gold Bull, en de door haar aangewezen personen en agenten, contact met u kunnen opnemen via alle beschikbare middelen, waaronder, maar niet beperkt tot, per telefoon, per sms en per e-mail om transacties met u tot stand te brengen of te vergemakkelijken.

Betaling

In het geval dat u edelmetaal aan ons verkoopt: De betaling geschiedt in Amerikaanse of Canadese dollars, al naar gelang van toepassing en gespecificeerd in de betreffende kooporder. De betaling zal per post aan u worden verzonden binnen twee werkdagen na onze ontvangst van het edelmetaal dat u aan ons heeft willen verkopen, ontvangen via de post of via een transporteur van een derde partij. Als u uw edelmetaal persoonlijk aflevert, dient u het binnen vijf werkdagen na de transactie bij ons af te leveren, en betaling zal aan u worden gedaan bij aflevering. Standaard betaling geschiedt per cheque, per post verzonden naar het adres dat u aan ons heeft opgegeven op het moment dat u een transactie met ons aanging. Tegen een extra vergoeding van $35 kunt u verzoeken dat onze cheque u per overnight koerier wordt toegezonden. Een fysiek adres is vereist voor de levering.

In het geval dat u edelmetaal van ons koopt: U dient de volledige betaling voor het edelmetaal binnen drie werkdagen in te dienen. Wij dienen de volledige betaling binnen acht werkdagen te ontvangen, na het plaatsen van de betreffende bestelling door gebruik te maken van één of meer van onze geaccepteerde betaalmethoden. Een dergelijke betaling moet het volledige bedrag omvatten dat aan ons verschuldigd is, inclusief maar niet beperkt tot de betaling voor het/de edelmetaal product(en), verzend- en administratiekosten en eventuele transactie- en/of andere kosten, zoals van toepassing. Indien er vertragingen of betalingsproblemen optreden, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice van Silver Gold Bull om hen op de hoogte te stellen van deze problemen om de prijsstelling te garanderen. Indien u ons niet op de hoogte stelt van vertragingen in de betaling, kan dit resulteren in de liquidatie van uw bestelling zoals beschreven in 'Onvrijwillige liquidatie van uw bestelling'. Alle betalingen moeten worden verricht in US Dollars, Canadese Dollars, Britse Ponden, Australische Dollars of Euro's, zoals aangegeven op de betreffende inkooporder. Na ontvangst van uw volledige betaling, zullen wij uw betaling en uw bestelde edelmetaalproduct(en) bewaren gedurende de verrekeningstermijn die van toepassing is op de door u gebruikte betaalmethode(n). Zodra uw betaling is geverifieerd en na het verstrijken van de betalingstermijn, zal het edelmetaalproduct worden vrijgegeven voor verzending naar u. Indien een betaling NSF blijkt te zijn, of indien wij op de hoogte zijn van een door u geïnitieerde geretourneerde betaling, zullen wij automatisch een bedrag van $25 aan uw rekening/te betalen bedrag toevoegen als administratie- en verwerkingskosten en u zult aansprakelijk zijn voor de betaling hiervan.

Wij behouden ons het recht voor, maar nemen geen verplichting op ons, om daadwerkelijke en vermoedelijke fraude actief te melden en te vervolgen. Daartoe kunnen wij, naar eigen goeddunken, verdere autorisatie van u verlangen, zoals een telefonische bevestiging van transacties, en andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om transacties of zendingen te annuleren, te vertragen, te weigeren te verzenden of terug te roepen van de verzender indien fraude wordt vermoed. Wij leggen bepaalde informatie vast tijdens het transactieproces, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie die zal worden gebruikt voor het opsporen en identificeren van personen die fraude plegen. Indien een transactie verdacht wordt van fraude, behouden wij ons het recht voor, maar nemen wij geen enkele verplichting op ons, om: (a) alle gegevens, met of zonder dagvaarding, voor te leggen aan alle wetshandhavingsinstanties en aan alle relevante creditcardmaatschappijen voor onderzoek naar fraude, en/of (b) samen te werken met de relevante autoriteiten om overtreders te vervolgen in de ruimste zin van de wet.

Recht op Inspectie en Afwijzen

In het geval dat u edelmetaal aan ons verkoopt, inspecteren wij elk door u verzonden pakket wanneer het aankomt, en behouden wij ons het recht voor om elk te laat of defect pakket, elk pakket dat u verzendt dat artikelen bevat die niet overeenkomen met uw voorstelling van zaken of dat beschadigd of versleten is in een mate die de normen van de bedrijfstak overschrijdt, of elk pakket dat anderszins niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden, af te wijzen of de betreffende transactie te wijzigen of te liquideren. Door u verzonden pakketten moeten binnen twee werkdagen van een poststempel zijn voorzien en moeten uiterlijk tien werkdagen na de datum van de transactie die u met ons aangaat, bij ons aankomen.

Alle door u verzonden beschadigde pakketten zullen worden geweigerd voor levering en aan u worden geretourneerd. Indien uw pakket aan u wordt geretourneerd, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen om een nieuwe verzending van het edelmetaal te regelen, of om de transactie te liquideren. Indien u nalaat contact met ons op te nemen om afspraken te maken, zal uw transactie onvrijwillig worden geliquideerd op de elfde werkdag na de datum van de betreffende transactie.

Wij zullen onmiddellijk contact met u opnemen als er bij inspectie van een door u verzonden pakket een afwijking wordt ontdekt, en wij zullen alles in het werk stellen om de zaak tijdig op te lossen. Wij behouden ons het recht voor om niet-standaard edelmetaal producten die door u worden verzonden, te laten testen op zuiverheid. U bent verantwoordelijk voor de bijbehorende kosten voor dergelijke tests. Kosten in verband met een transactie kunnen worden afgetrokken van de totale overeengekomen betaling die aan u verschuldigd is onder de toepasselijke kooporder.

Verpakking van Edelmetaal voor Verzending door U

In het geval dat u edelmetaal aan ons verkoopt, met uitzondering van leveringen aan ons in de winkel, dient u al het edelmetaal dat naar ons verzonden wordt te verpakken in overeenstemming met onze verpakkingsrichtlijnen (die een onderdeel vormen van de verzendinstructies en verzendetiket informatie die aan u wordt verstrekt als hulpmiddel bij de verzending van edelmetaal naar ons). Bovendien dient u uw pakket volledig te verzekeren voor levering en ons een gedetailleerde verpakkingsbon te verstrekken die minimaal een gespecificeerde beschrijving van de inhoud van het pakket bevat, uw naam, volledig postadres en uw telefoonnummer.

Internationale Zendingen

In het geval dat u edelmetaal aan ons verkoopt, dient u er rekening mee te houden dat voor zendingen naar Canada de juiste formulieren moeten worden ingevuld, zodat het pakket kan worden ingeklaard bij de Canada Border Services Agency. Als verzender bent u verantwoordelijk voor het correct invullen van alle noodzakelijke formulieren die wij u ter beschikking stellen om de verzending te vergemakkelijken en voor het verstrekken van alle aanvullende documentatie die kan worden gevraagd.

In het geval dat u edelmetaal van ons koopt, erkent u dat het douanekantoor van het land van bestemming informatie of documenten van internationale klanten kan eisen en douanekosten, invoerrechten, belastingen en andere heffingen kan toepassen in overeenstemming met de toepasselijke belastingwetgeving van dat land. Sommige landen kunnen een douane-expediteur voor de invoer vereisen, welke de verantwoordelijkheid van de importeur (uw) is om in te huren. U erkent verder dat dergelijke toeslagen uw eigen verantwoordelijkheid zijn en niet de onze. U wordt aangemoedigd contact op te nemen met uw plaatselijke belastingdienst voor meer informatie over alle toeslagen die u mogelijk moet betalen bij de in ontvangstneming van edelmetaal.

Terugkoop Voorwaarden

In het geval dat u edelmetaal van ons koopt, kunt u op elk moment nadat u uw bestelling van edelmetaal producten volledig heeft betaald, of zelfs voordat wij het aan u hebben verzonden, ervoor kiezen om uw bestelling van edelmetaal aan ons terug te verkopen tegen de op dat moment geldende marktkoers voor een dergelijke terugkoop. Neem contact met ons op om de terugkoop van uw betaalde edelmetaal bestelling te bespreken. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze aankoop van uw edelmetaal producten en deze kunnen van tijd tot tijd naar ons goeddunken worden gewijzigd. Meer informatie vindt u hier.

Onvrijwillige Liquidatie van uw Bestelling

In het geval dat u edelmetaal aan ons verkoopt: Zoals eerder aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, zullen wij, indien u nalaat het edelmetaal dat u overeengekomen bent aan ons te verkopen volledig en op tijd te leveren, uw verkoop van edelmetaal onvrijwillig annuleren en liquideren vanaf de 11e werkdag na uw transactiedatum. Een voltooide aankoop heeft plaatsgevonden op het moment van ontvangst van edelmetaal door ons (met betrekking tot de aankoop van edelmetaal door ons), of op het moment van ontvangst van geld van u op onze bankrekening (met betrekking tot de verkoop van edelmetaal door ons).

In een dergelijk geval zullen wij de waarde van de verkoop in rekening brengen op uw creditcard, waarbij dit bedrag afhankelijk is van eventuele marktverliezen die zijn vastgesteld tussen de transactiedatum en het moment van niet-betaling of liquidatie. Marktverlies of -winst wordt berekend als het verschil tussen de oorspronkelijke aankoopprijs, en de edelmetaal London Fix slotkoers op de 11e werkdag na uw transactiedatum.

Als de edelmetaal markt is gestegen sinds u uw order plaatste, wordt u het volgende in rekening gebracht:

50.00 annuleringskosten; plus het marktverschil op uw order berekend tegen de slotkoers voor uw edelmetaal op de London Metals Market Fixing voor de 11de werkdag nadat u uw order geplaatst heeft.

Als de edelmetaal markt is gedaald sinds u uw order plaatste, wordt u het volgende in rekening gebracht:

50.00annuleringskosten; en u profiteert niet van enig verschil in de marktprijs.

In het geval dat u edelmetaal van ons koopt: Indien u uw edelmetaalbestelling niet betaalt zoals vereist volgens deze Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor uw bestelling te liquideren voor de marktwaarde op het moment van een dergelijke liquidatie, naar ons eigen goeddunken. Wij zijn niet verplicht stappen te ondernemen of af te zien van stappen om de marktwaarde van uw bestelling te maximaliseren en wij nemen hiervoor geen verantwoordelijkheid. U blijft verantwoordelijk voor de volledige waarde van uw bestelling zoals overeengekomen op het moment dat een dergelijke bestelling door u werd geplaatst en bevestigd via een inkooporder. Deze verantwoordelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, uw verantwoordelijkheid om ons het verschil in waarde te betalen in het geval dat de marktwaarde van uw onbetaalde bestelling lager is dan wat u overeengekomen was te betalen op het moment van het plaatsen van uw bestelling. De door u verstrekte creditcardgegevens zullen door ons worden gebruikt om u de bedragen in rekening te brengen die u ons verschuldigd bent volgens de voorwaarden die van toepassing zijn op 'Onvrijwillige vereffening van uw bestelling'. Indien de marktwaarde van uw onbetaalde bestelling hoger is dan u had toegezegd te betalen voor een dergelijke bestelling, blijven dergelijke winsten eigendom van Silver Gold Bull.

Wanneer u meer dan één bestelling bij ons heeft geplaatst en u heeft betaald voor één of meer van de bestelling(en), maar heeft nagelaten te betalen voor één of meer van dergelijke andere bestelling(en) in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, kan elke verzending van een betaalde bestelling(en) naar ons goeddunken worden vastgehouden totdat de volledige betaling voor alle door u geplaatste bestellingen is ontvangen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Naar eigen goeddunken kunnen wij ervoor kiezen om het geld dat wij ontvangen voor uw betaalde bestelling(en) en/of het edelmetaal product of de edelmetaal producten waaruit uw betaalde bestelling(en) bestaat, te verrekenen met enige betaling(en) die verschuldigd zijn uit hoofde van uw onbetaalde bestelling(en). Indien, na het uitoefenen van (een) dergelijke keuze(s) door ons, u ons nog steeds een bedrag verschuldigd bent, kunnen wij, naar eigen goeddunken, onvrijwillig alle overgebleven edelmetaal product(en) liquideren in de hoeveelheid die door ons, redelijk handelend, wordt vereist om ervoor te zorgen dat wij volledig worden betaald voor al uw bestellingen en het toepasselijke marktverlies.

De vaststelling van enig waardeverlies of -winst op het geheel of een deel van uw bestelling voor de toepassing van dit artikel wordt berekend als het verschil tussen de prijs die u overeengekomen bent te betalen voor het (de) edelmetaal product(en) op het moment dat uw bestelling door ons werd goedgekeurd en de marktwaarde van het (de) edelmetaal product(en) die door ons wordt vastgesteld op het moment van vereffening.

Indien u uw bestelling(en) wenst te herstellen nadat de onvrijwillige liquidatie heeft plaatsgevonden, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Silver Gold Bull. Uw order(s) zal (zullen) worden hersteld tegen de oorspronkelijke prijs, of de huidige prijs, afhankelijk van welke hoger is op het moment van herstel. Herplaatsing van uw bestelling(en) zal afzien van eventuele openstaande markt verliezen. Voor deze service dient u echter geldige creditcardgegevens op te geven als u deze nog niet hebt verstrekt.

Voorbehoud van Recht

Naast alle andere rechten die Silver Gold Bull op grond van deze Koopvoorwaarden kan hebben, behouden wij ons uitdrukkelijk de volgende rechten voor:

Het Recht om een Dienst aan Iemand te Weigeren

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken aan iedereen, om welke reden dan ook, service te weigeren.

Het Recht om Foutieve Bestellingen te Corrigeren

Wij behouden ons het recht voor om elke verkoop of aankoop te corrigeren op duidelijke fouten of computergerelateerde problemen, al dan niet te wijten aan onze schuld. Wij zullen ons te goeder trouw inspannen om u onverwijld op de hoogte te stellen van een correctie van uw bestelling zonder vertraging.

Het Recht om een Lopende Transactie te Annuleren

Wij behouden ons het recht voor om een lopende transactie te allen tijde te annuleren, om welke reden dan ook. Indien wij dit recht uitoefenen, zullen wij onze aankoop van uw edelmetaal, of uw aankoop van edelmetaal van ons annuleren, u op de hoogte stellen van de annulering, en (a) in het geval dat u edelmetaal aan ons heeft verkocht, al het edelmetaal of het huidige contante equivalent dat u heeft geleverd, retourneren, verminderd met eventuele kosten en vergoedingen in verband met de annulering van uw bestelling. In het kader hiervan stemt u ermee in om al het geld dat wij u betaald hebben onmiddellijk aan ons terug te betalen; of (b) in het geval u edelmetaal van ons gekocht heeft, u al het geld terug te betalen dat u ons betaald heeft voor een dergelijke bestelling, verminderd met eventuele kosten of vergoedingen in verband met de annulering van uw bestelling, al naar gelang van toepassing is.

Het Recht om een Betaling per Bankoverschrijving te Vereisen

In het geval dat u edelmetaal van ons koopt, behouden wij ons het recht voor om betaling via bankoverschrijving te vereisen.

Het Recht om Zendingen in te Houden voor Onbetaalde Meerdere Bestellingen / Recht op Compensatie

In het geval dat u meerdere koop- of verkooporders bij ons plaatst en deze orders niet volgens deze Algemene Voorwaarden uitvoert, behouden wij ons het recht voor om verzending of betaling van alle orders die door u betaald of geleverd zijn in te houden, totdat de niet uitgevoerde orders naar onze tevredenheid zijn opgelost, inclusief het Recht op Compensatie.

Het 'Recht op Compensatie', zoals gebruikt in deze Algemene Voorwaarden, betekent ons recht om alle opbrengsten van een betaalde bestelling en/of product te verrekenen met alle andere opbrengsten en producten van uw nog niet uitgevoerde bestellingen. Indien u daarna nog een nettosaldo aan ons verschuldigd bent, kunnen wij daarna het resterende nettosaldo onvrijwillig vereffenen zoals hierin voorzien. Als u een nettosaldo overhoudt voor verzending of betaling, dan zullen wij het resterende deel van de bestelling verzenden of de betaling sturen zoals hierin voorzien.

Het Recht om Betalingen in te Houden voor Ontbrekende Documenten en Identificatie

Wij behouden ons het recht voor om betaling van aan u verschuldigde gelden in te houden, of om onvrijwillig een transactie te vereffenen, te annuleren of in te trekken, indien de gevraagde documenten, inclusief maar niet beperkt tot identificatie, onbetaald zijn op het moment van de betreffende transactie of wanneer wij daarom verzoeken.

Het Recht om een Laattijdige of Gebrekkige Betaling te Aanvaarden of te Verwerpen

In het geval dat u edelmetaal van ons koopt, behouden wij ons het recht voor om: (a) te late of anderszins gebrekkige betaling(en) te accepteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot liquidatiebetaling(en); en/of (b) te late of anderszins gebrekkige betaling(en) te weigeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot liquidatiebetaling(en), op elk moment naar ons eigen en volledige oordeel.

Het Recht om Betaling in te Houden

In het geval dat u edelmetaal van ons koopt, behouden wij ons het recht voor om elke betaling die wij van u ontvangen vast te houden totdat deze is geverifieerd en goedgekeurd en/of u met ons heeft gecommuniceerd en geldige credit card informatie heeft verstrekt. Wij merken op dat dit uitsluitend wordt gedaan in het belang van fraudepreventie, en dat alle reserveringen onmiddellijk worden verwijderd zodra aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Tijdsberekening

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, is de eerste dag voor de berekening van een tijdsperiode de eerste werkdag volgend op de plaatsing van de respectieve transactie. Indien de laatste dag van de tijdsperiode valt in een weekend, op een federale feestdag of op een dag waarop de London Metals Market Fixing gesloten is, dan wordt de laatste dag vooruitgeschoven naar de eerste dag die geen weekend, federale feestdag of dag waarop de London Metals Market Fixing gesloten is, is.

Spot Alert Prijs Service

Onze spotprijzen worden elke 60 seconden bijgewerkt, de hele dag door, om de live wereldmarkten weer te geven. Als u ervoor gekozen heeft om prijswaarschuwingen te ontvangen, kan uw waarschuwing dus op elk moment van de dag of nacht afgaan. Deze waarschuwing vormt geen vergrendelde spotprijs voor kopen of verkopen, noch een aanbeveling voor actie van welke aard dan ook. Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Wij garanderen niet de juistheid of volledigheid van de informatie via deze dienst en het is geen vervanging voor uw eigen toezicht op de markt. U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle monitoring en voor alle investerings- en andere beslissingen die daarop gebaseerd zijn, en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige marktwinst of enig marktverlies, of enige andere aansprakelijkheid, die u zou kunnen oplopen als gevolg van of in verband met de prijswaarschuwingsdienst.

Het is uitdrukkelijk begrepen dat, zoals alle diensten, de prijswaarschuwingsdienst onderhevig is aan vertragingen en storingen die buiten onze controle vallen. Wij garanderen niet dat deze dienst ononderbroken zal werken, noch last kan hebben van storingen. In het geval dat u dergelijke waarschuwingen ontvangt, kunnen de tarieven voor SMS- of telefoonberichten van uw provider van toepassing zijn.

Beste Prijs Garantie

Wij zullen de geadverteerde all-in prijs van elke gerenommeerde concurrent evenaren op elk product dat wij verkopen. Onder all-in prijs wordt verstaan de prijs nadat de verzendkosten en verzekeringskosten van de concurrent bij de prijs zijn opgeteld. Mocht de prijs van de concurrent toch nog lager zijn, dan zullen wij deze tot op de cent nauwkeurig aanpassen. Deze garantie is alleen van toepassing op bestellingen van edelmetaal die bij ons via de telefoon worden geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor om deze garantie op te schorten in tijden van extreme marktvolatiliteit en/of onderbreking van de bevoorrading, teneinde de duurzaamheid te waarborgen in tijden van anderszins hoog marktrisico. Deze garantie zal worden hervat zodra de markten de normale handelsactiviteit hebben hervat.

Waardebonnen en Kortingen

Wij zullen, voor promotie- en klantbeloningsdoeleinden, periodiek waardebon codes beschikbaar hebben voor uw gebruik op bestellingen die u bij ons plaatst. Tenzij anders vermeld, zal een dergelijke waardebon geldig zijn tot de vermelde vervaldatum of kwantiteit drempel is bereikt. Wij behouden ons het recht voor om nieuwe en bestaande waardebon codes te activeren en deactiveren, van tijd tot tijd, zoals wij het nodig achten naar eigen goeddunken. Mocht u vragen hebben over een specifieke waardebon, dan raden wij u aan ons gratis nummer te bellen en met een medewerker van onze klantenservice te spreken. Alle waardebonnen en kortingen zijn geprijsd in U.S. dollars en kunnen niet worden omgerekend.

Toepasselijk Recht en Beslechting van Geschillen

Deze Algemene Voorwaarden, en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Provincie Alberta en de federale wetten van Canada die daarop van toepassing zijn.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u hierbij uitdrukkelijk afstand van uw recht op een rechtspraak in een procedure of geschil tegen Silver Gold Bull met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden. Ondanks het voorgaande, heeft Silver Gold Bull het recht om een gerechtelijk bevel of andere billijke voorziening te vorderen in elke provinciale, staats- of federale rechtbank als dat nodig kan zijn om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen of een inbreuk op de rechten van een derde partij te voorkomen. In het geval dat een billijke voorziening wordt gevraagd, onderwerpt u zich hierbij onherroepelijk aan de persoonlijke jurisdictie van een dergelijke rechtbank en doet u afstand van alle bezwaren tegen de jurisdictie.

DOOR HET AANGAAN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DOET U HIERBIJ ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN ENIG RECHT DAT U ZOU KUNNEN HEBBEN OM CLAIMS TE BUNDELEN MET DIE VAN ANDEREN IN DE VORM VAN EEN GROEPSVORDERING OF EEN VERGELIJKBARE PROCEDURE. ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT, GERELATEERD AAN, OF VERBAND HOUDEN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN MOETEN INDIVIDUEEL WORDEN INGEDIEND.

U erkent en stemt er verder mee in dat, ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel bepaalt, elke vordering of reden voor actie die u mogelijk hebt, die voortvloeit uit, verband houdt met, of verbonden is met enige transactie die hieronder wordt beoogd, moet worden ingediend binnen één kalenderjaar nadat een dergelijke vordering of reden voor actie zich voordoet, anders wordt deze voor altijd uitgesloten.

Beperking van Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid voor de aankoop of verkoop van edelmetaal is niet hoger dan de aankoopprijs die wij zijn overeengekomen te betalen voor de aankoop van uw edelmetaal, of de verkoopprijs waartegen wij zijn overeengekomen edelmetaal aan u te verkopen, al naar gelang wat van toepassing is. WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SCHADEVERGOEDING ALS STRAF, VOORBEELD OF GEVOLGSCHADE, ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGINGEN OF STORINGEN IN DE OVERDRACHT, ONTVANGST OF UITVOERING VAN ORDERS, BETALINGEN, LEVERINGEN OF INFORMATIE ALS GEVOLG VAN HET UITVALLEN OF FALEN VAN COMPUTER- OF COMMUNICATIEAPPARATUUR OF -FACILITEITEN, OF OM ENIGE ANDERE REDEN DIE BUITEN ONZE MACHT LIGT.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van schade niet toegestaan. Indien uw rechtsgebied de uitsluiting of beperking van schade niet toestaat, dient u juridisch advies in te winnen om inzicht te krijgen in uw wettelijke rechten onder de toepasselijke wetgeving.

Vergoeding

U gaat ermee akkoord Silver Gold Bull, en haar moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, werknemers, licentiegevers, leden en aandeelhouders, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, uitgaven, aansprakelijkheden, verliezen, acties, schade of eisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, die door derden direct of indirect worden ingediend met betrekking tot of voortvloeiend uit: (a) inhoud of informatie die u overdraagt of verkrijgt via de transacties, producten en/of diensten die in deze Voorwaarden worden overwogen, (b) uw gebruik, aankoop en/of verkoop van de producten en/of diensten die in deze Voorwaarden worden overwogen, (c) uw schending van deze Voorwaarden, (d) uw schending van rechten van een ander, (e) uw schending van enige vertegenwoordiging of garantie die door u aan Silver Gold Bull is gemaakt, of (g) uw verzuim om uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden na te komen. Indien u verplicht bent tot schadeloosstelling op grond van deze bepaling, kan Silver Gold Bull, naar eigen en absoluut goeddunken, de afhandeling van een claim controleren op uw eigen kosten en uitgaven. Zonder beperking van het voorgaande, mag u geen enkele vordering schikken, compromitteren of op enige andere wijze van de hand doen zonder de toestemming van Silver Gold Bull.

Overmacht

Elke verhindering, vertraging of onderbreking in onze uitvoering van enige bepaling van deze Inkoop- of Verkoopvoorwaarden ten gevolge van stakingen, uitsluitingen, arbeidsgeschillen, overmacht, het onvermogen om arbeidskrachten of materialen of redelijke vervangers daarvan te verkrijgen, beperkingen, voorschriften of controles van overheidswege, opschorting door grondstoffenbeurzen van de handel in goud, zilver, platina of palladium futures contracten of de levering van de grondstoffen die ten grondslag liggen aan dergelijke contracten, of het falen of de vertraging van verkopers, vijand, of vijandige actie van de overheid, rellen, burgerlijke onlusten, brand of andere ongevallen, pandemie, en andere oorzaken buiten onze macht, zullen onze prestaties verontschuldigen en zullen onze prestaties van onze plichten en verantwoordelijkheden hieronder verlengen, voor een periode gelijk aan een dergelijke verhindering, vertraging of stopzetting. SILVER GOLD BULL IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U, HETZIJ IN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ENIGE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOOR HET NIET NAKOMEN VAN HAAR VERPLICHTINGEN ONDER DEZE VOORWAARDEN VOOR ZOVER EEN DERGELIJKE TEKORTKOMING HET GEVOLG IS VAN EEN GEVAL VAN OVERMACHT.

Volledige Overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, samen met het Privacybeleid en een eventuele aankooporder, vormen de volledige en definitieve uitdrukking van de overeenkomst tussen u en Silver Gold Bull met betrekking tot de aankoop en/of verkoop van edelmetaal en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige contracten, overeenkomsten, afspraken en verklaringen, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot de aankoop en/of verkoop van edelmetaal.

Kosten / Advocaatkosten

Indien wij een advocaat moeten inschakelen om onze rechten hieronder af te dwingen, hebben wij het recht om alle redelijke kosten, uitgaven en honoraria van een advocaat terug te vorderen in het geval dat wij in een dergelijke actie de overhand krijgen.

Uitsluiting van Garanties

Alle beleggingen, met inbegrip van munten en edelmetaal, houden een zekere mate van risico in en worden beïnvloed door talrijke economische factoren, die allemaal buiten onze controle liggen. U bent verantwoordelijk voor dergelijke risico's, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, marktvolatiliteit en het onvermogen om edelmetaal producten tegen een aanvaardbare prijs, of helemaal niet, te liquideren. U verklaart en garandeert aan Silver Gold Bull dat u voldoende ervaring en kennis heeft om weloverwogen financiële beslissingen te nemen en dat Silver Gold Bull geen aanbeveling doet met betrekking tot de aankoop en/of verkoop van edelmetaal.

SILVER GOLD BULL GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE AANKOOP EN VERKOOP VAN EDELMETAAL, BEHALVE DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, EN WIJST HIERBIJ ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN ELKE SOORT EN AARD AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

SILVER GOLD BULL IS EEN DETAILHANDELAAR EN NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE FOUT, WEGLATING, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, VERNIETIGING VAN IDENTITEIT, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT EEN ACCOUNT, OF WIJZIGING DAARVAN, MET BETREKKING TOT HAAR WEBSITE EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE WEBSITE OP ELK MOMENT TE BEËINDIGEN. DE WEBSITE VAN SILVER GOLD BULL KAN TOEKOMST GERICHTE VERKLARINGEN BEVATTEN DIE DE HUIDIGE VERWACHTINGEN VAN SILVER GOLD BULL WEERSPIEGELEN MET BETREKKING TOT TOEKOMSTIGE GEBEURTENISSEN EN BEDRIJFSONTWIKKELING EN DIE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN INHOUDEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE WERKELIJKE ONTWIKKELINGEN WEZENLIJK KUNNEN VERSCHILLEN VAN DE VOORSPELDE ONTWIKKELINGEN EN AFHANKELIJK ZIJN VAN EEN AANTAL FACTOREN, WAARVAN DE MEESTE, ZO NIET ALLE, BUITEN DE CONTROLE VAN SILVER GOLD BULL LIGGEN EN DAT HET RAADZAAM IS UW BELEGGINGS- EN FINANCIEEL ADVISEUR TE RAADPLEGEN ALVORENS EDELMETAAL AAN TE KOPEN OF TE VERKOPEN.

In sommige rechtsgebieden is de afwijzing van impliciete garanties niet toegestaan. In dergelijke rechtsgebieden zijn de bovenstaande disclaimers mogelijk niet op u van toepassing voor zover zij betrekking hebben op impliciete garanties.

Opdracht

Wij kunnen al onze rechten, plichten en verantwoordelijkheden onder deze Algemene Voorwaarden, of enig belang daarin, toewijzen of overdragen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U mag uw rechten, plichten en/of verantwoordelijkheden onder deze Voorwaarden niet toewijzen of overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (die door ons naar eigen goeddunken kan worden geweigerd), in een dergelijk geval zult u niet worden ontheven van enige aansprakelijkheid onder deze Voorwaarden als gevolg van een dergelijke toewijzing of overdracht.

Bindend Effect

Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal bindend zijn voor en ten goede komen aan elk van ons en onze respectievelijke erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden, te allen tijde onder voorbehoud van alle bepalingen en beperkingen elders in deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, is niets in deze Voorwaarden bedoeld om rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan enige persoon, andere dan wij en onze respectievelijke erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden, onder of op grond van deze Voorwaarden.

Ongeldige Bepalingen

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of de toepasselijkheid van een dergelijke bepaling op een specifieke situatie, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of een rechtsprekende instantie met competente jurisdictie, zal een dergelijke bepaling worden aangepast in de minimale mate die nodig is om de intentie en de geest van deze Algemene Voorwaarden te behouden, en om de bepaling of de toepassing ervan geldig en afdwingbaar te maken, en de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en alle andere toepassingen van een dergelijke bepaling zullen hierdoor niet worden aangetast.

Tijd van Essentie

Tijd is van essentieel belang met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.

Verjaringstermijn

Alle problemen met betrekking tot een bestelling of rekening moeten binnen vijf (5) dagen na verzendingsdatum aan ons worden voorgelegd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: beschadigde producten of zendingen, te late levering, ontbrekende of onjuiste artikelen, tegoedbonnen of coupons voor te late of gecombineerde zendingen.

Wijziging van Voorwaarden

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DEZE VOORWAARDEN, EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ DEZE VOORWAARDEN TE ALLEN TIJDE KUNNEN WIJZIGEN. U STEMT ER VERDER MEE IN DAT WIJ TE ALLEN TIJDE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN WIJZIGINGEN MOGEN AANBRENGEN AAN ONZE WEBSITE EN AAN HET EDELMETAAL AAN- EN VERKOOPPROCES, OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN U. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALS U EDELMETAAL VAN/AAN ONS BLIJFT KOPEN OF VERKOPEN, OF ONZE WEBSITE BLIJFT GEBRUIKEN, NADAT WIJ EEN WIJZIGING IN DEZE VOORWAARDEN HEBBEN GEPLAATST, U GEBONDEN BENT AAN DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DEZE VOORWAARDEN. AANVULLENDE VOORWAARDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING MET BETREKKING TOT PRIJZEN, BETAALMETHODEN, TERUGBETALINGS- EN ANNULERINGSBELEID EN OMRUILBELEID KUNNEN VAN TIJD TOT TIJD OP ONZE WEBSITE WORDEN GEPLAATST; WAAR DERGELIJKE VOORWAARDEN EN/OF BELEID WORDEN GEPLAATST, MAKEN DEZE DEEL UIT VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN.